State Conferences At Karnataka

The state annual conference held in the month of May, annually at different parts of the state is a regular feature of the Association

SL NO YEAR PLACE CHAIRMAN ORGANISING SECRETARY
1 1983 Mangalore Dr.K.P. Ganeshan Dr. B.M. Hegde
2 1984 Bangalore    
3 1985 Davangere Dr. H Gurupadappa Dr. K.L. Nagarajasetty
4 1986 Gulbarga Dr. P.S. Shankar Dr. Muralidhara S Rao
5 1987 Belgaum Dr. H.B. Rajashekar Dr. Jogalekar
6 1988 Mysore Dr. N.A. Jadhav Dr. B.V. Rajagopal
7 1989 Hubli Dr. Govinda Dr. K.H. Jithuri
8 1990 Bijapur Dr. C.R. Bidari Dr. S.B. Patil
9 1991 Bellary Dr. B.K. Srinivasamurthy Dr. T. Ramanath
10 1992 Bangalore Dr. K.S.S. Appa Dr. D. Ramarao
11 1993 Mysore Dr. B.V. Rajagopal Dr. S. Vishweshvaran
12 1994 Davangere Dr. H. Gurupadappa Dr. K.L. Nagarajasetty
13 1995 Belgaum Dr. H.B. Rajashekar Dr. Jogalekar
14 1996 Bangalore Dr. B.M. Jayaram Dr. T.K. Nagabhushan
15 1997 Manipal Dr. P. Vittala Rao Dr. N.R. Rau
16 1998 Bellary T. Ramanath Y.J.V Reddy
17 1999 Bijapur Dr. S.V Duggani Dr. B.S. Patil
18 2000 Gulbarga Dr. Muralidhara S Rao Dr. Shivaraj Alashetty
19 2001 Mangalore Dr. Balakrishnasetty Dr. Prabha Adhikari
20 2002 Hubli Dr. K.H. Jithuri Dr. B.S Patil
21 2003 Mysore Dr. C.D Srinivasa Murthy Dr. H. Basavanagowdappa
22 2004 Shimoga Dr. N.L. Naik & Dr. H.B. Shivaram Dr. P.K. Pai & Dr.K.R. Ravish
23 2005 Tumkur Dr. A.G. Srinivasa Murthy & Dr. B. Yellappa Dr. Shashidhar
24 2006 Bangalore Dr. P. Chandrasekhara Dr. V. Channaraya
25 2007 Manipal Dr. N.R. Rau Dr. R. V. Acharya
26 2008 Bellary   Dr.B.K.Sunder
27 2009 Davangere Dr.Upasi Dr. Dhananjaya P.E
28 2010 Belgaum Dr. V.A. Kothiwale Dr.Somannanavar
29 2011 Mysore Dr. H. Basavangowdappa Dr.M. Srinivas
30 2012 Hassan Dr.H.B.Rajashekar Dr.D.C.Arvind
31 2013 Mangalore Dr.Venkataraya Prabhu Dr.Raghavendra Bhat
32 2014 Hubli Dr.G. B.Sattur Dr.Ramesh Babruwad
33 2015 Vijaypura Dr.M.S.Biradar Dr.Rajesh.M.Honnutagi
34 2016 Kalaburgi Dr.Suresh Chincholi Dr.Basavaraj Mangshetty
35 2017 Mysuru Dr.H.Basavana Gowdappa Dr.B.J.Subhash Chandra
36 2018 Raichuru Dr.B.Mahalingappa Dr.Basavaraj.M.Patil
37 2019 Belagavi Dr.V.A.Kothiwale Dr.Rekha.S.Patil
38 2021 Udupi Dr. Sudha vidyasagar Dr.Shivashankar K N
39 2022 Hassan Dr.H.K.Rajashekar Dr.D.C. Aravind
40 2023 Ballari Dr.B.K.Sundar Dr.Kotresh.N