SL NO YEAR CHAIRMAN SECRETARY TREASURER
1 1975-1979 Dr. K.S.Shadashakarappa Dr. N.T.Mohan Dr. N.T.Mohan
2 1979-1982 Dr.Parameshwara Dr.C.K.Renuka Dr.N.T.Mohan
3 1982-1983 Dr. M.Maiya Dr.B.T.Tukol Dr. B.S.Panduranga
4 1983-1984 Dr.K.P.Ganeshan Dr. D.Rama Rao Dr. B.S.Panduranga
5 1984-1985 Dr.B.S.Panduranga Dr.H.S.Hande Dr. V.S.Achar
6 1985-1986 Dr.C.Munichoodappa Dr.H.S.Hande Dr.R.S.K.Murthy
7 1986-1987 Dr. P.S.Shankar Dr. B.P. Mruthyanjayanna Dr. Vasanth Kamath
8 1987-1988 Dr. N.A. Jadhav

Dr. B.P. Mruthyanjayanna

Dr. K.C.Rajureddy

9 1988-1989

Dr. P. Mohan Rao

Dr. T.K.Nagabhushana

Dr. K.C.Rajureddy
07 1989-1990

Dr. B.V.Rajagopal

Dr. T.K.Nagabhushana Dr. K.C.Rajureddy
11 1990-1991

Dr. M.B.Renukarya

Dr. S.M.Sureswaraiah

Dr. K.C.Rajureddy
12 1991-1992

Dr. K.H. Jituri

Dr. S.M.Sureswaraiah Dr. K.C.Rajureddy
13 1992-1993

Dr. V.S.Achar

Dr. S.M.Sureswaraiah Dr.P.Chandrasekhara
14 1993-1994

Dr. Sridhar C.B

Dr. S.M.Sureswaraiah Dr.P.Chandrasekhara
15 1994-1995 Dr. Basavarajendra T.B Dr.P.Chandrasekhara Dr. V. Channaraya
16 1995-1996 Dr. Jayaram B.M Dr.P.Chandrasekhara Dr. V. Channaraya
17 1996-1997 Dr. Sreenivasa Murthy C.D

Dr. Govindababu K

Dr.Vishnu N Hyagreev
18 1997-1998 Dr. D. RamaRao Dr. Govindababu K Dr.Vishnu N Hyagreev
19 1998-1999 Dr.T. Ramanath Dr. V. Channaraya Dr.K.GovindBabu
20 1999-2000 Dr.K.S.S Bhat Dr. V. Channaraya Dr.K.GovindBabu
21 2000-2001 Dr.N.R. Rau Dr. V. Channaraya Dr.K.GovindBabu
22 2001-2002 Dr. P.Chandrasekhara Dr. V. Channaraya Dr.K.GovindBabu
23 2002-2003 Dr. Muralidhar S. Rao Dr. Y.J Visweswara Reddy Dr.R.Srinivas
24 2003-2004 Dr. S.M.Sureswaraiah Dr. Vasantha Kamath Dr.R.Srinivas
25 2004-2005 Dr. A.R Patil Dr. Vasantha Kamath Dr.R.Srinivas
26 2005-2006 Dr. P.V. Venkataramanappa Dr. D Govindappa

Dr. K.R.Raveendra

27 2006-2007

Dr. V.G. Nadagouda

Dr. D Govindappa Dr. K.R.Raveendra
28 2007-2008 Dr. V. Channaraya Dr. K.R.Raveendra Dr. L. Sreenivasa Murthy
29 2008-2009 Dr. K.C.Rajureddy Dr. K.R.Raveendra

Dr. L. Sreenivasa Murthy

30 2009-2010

Dr.Vasanth Kamath

Dr.B.S.Nagaraja Dr.M.Narayanaswamy
31 2010-2011 Dr. D. Govindappa Dr.B.S.Nagaraja Dr.M.Narayanaswamy
32 2011-2012 Dr.G.Shivalingappa Dr.K. Ravi Dr.Ravikeerthy.M
33 2012-2013 Dr.M.Premanath Dr.K. Ravi Dr.Jayachandra
34 2013-2014 Dr.(Brig)A.S.Kasthuri Dr.K. Ravi Dr.Jayachandra
35 2014-2015 Dr.H.Basavana Gowdappa Dr.K. Ravi Dr.Jayachandra
36 2015-2016 Dr.Y.J. VisweswaraReddy Dr.Ravikeerthy.M Dr.J.Sharanappa
37 2016-2017 Dr.Raveendra.K.R Dr.Ravikeerthy.M Dr.J.Sharanappa
38 2017-2018 Dr.B.S.Nagaraja Dr.M.Narayanaswamy Dr.J.Sharanappa
39 2018-2019 Dr.G.B.Sattur Dr.M.Narayanaswamy Dr.B.Ramesh
40 2019-2020 Dr.V.A.Kothiwale Dr.M.Narayanaswamy Dr.B.Ramesh
41 2020-2021 Dr.V.A.Kothiwale Dr.M.Narayanaswamy Dr.B.Ramesh
42 2021-2022 Dr. H.K. Rajashekar Dr.Vishwanath Krishnamurthy Dr. Jayachandra
43 2022-2023 Dr.K.Govind Babu Dr.Vishwanath Krishnamurthy Dr. Jayachandra